Connecting recruiters and job seekers together

Derbynnydd

Published 2017-10-13 15:22:20

Caernarfon , Wales.
Start : ASAP Experience : Expected Salary : 6.70 - 6.90  per houra chynllun bonws

This ad has been archived

Job description

Mae Gwesty’r Celtic Royal yng Nghaernarfon yn edrych i gyflogi Derbynnydd. Rhaid i chi ymddangos yn smart, yn ddibynadwy, ac yn mwynhau delio â phobl. Rhaid cael dull ffôn da. Nid oes angen profiad gan y rhoddir hyfforddiant. Bydd y sifftiau o 7-3pm neu 3-11pm. Rhai penwythnosau yn amodol ar rota. Bydd hefyd angen i allu gweithio y rhan fwyaf o gyfnodau gwyliau, h.y. y Pasg, Haf, y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.NVQs ar gael i wella eich hyfforddiant.
Share on :×


No ad meets your criteria